شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / گفتارهای دکترمطهرنیا / آینده پژوهی / سمینار بین المللی توسعه اقتصادی وامنیت منطقه ای در غرب آسیا

سمینار بین المللی توسعه اقتصادی وامنیت منطقه ای در غرب آسیا

دکتر مطهرنیا در کنفرانس امنیتی تهران امروز در ساعت ١۵ تا ١٧ یکی از پنل های تخصصی را مدیریت و مقاله جهانی شدن، جهانی سازی جهانی-گرایی:آینده اقتصاد و امنیت در غرب آسیا را ارائه نمود.