شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / گفتارهای دکترمطهرنیا / آینده پژوهی / نکته هایی از کارگاه گوی بلورین؛ و کسب و کارهای آینده در گستره ی تجارت جهانی

نکته هایی از کارگاه گوی بلورین؛ و کسب و کارهای آینده در گستره ی تجارت جهانی

فرو ریختن “مکعب مربع فاصله ها “، در گوی بلورین:
١- فرو ریختن دیوار فاصله های مکانی
٢- فروریختن دیوار فاصله های جسمانی
٣- فرو ریختن دیوار فاصله های زبانی
۴- فرو ریختن دیوار فاصله های ذهنی و روحانی

🔴 در گوی بلورین ارتباط مستقیم و بدون وسایل ارتباطاتی خود را برخواهد ساخت؛ “حاکمیت اخلاق بر همه ی ابعاد زندگی بشر ” نزدیک است. کسب و کارهای آینده روحی از ایده و کالبدی از واژگان و لباسی از جنس#دانایی بر تن خواهند داشت .
جهان در حال زایشی خونبار برای گذشتن از این دالان عبور است.

 

کارگاه آینده پژوهی در چهارمین سمپوزیوم بین المللی جوانان و ثروت آفرینی: جهش به سوی آینده).با عنوان : گوی بلورین، و آینده کسب و کارها در گستره جهانی.