شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷

حسین علیه السلام یک کلمه نیست

حسین علیه السلام یک کلمه نیست بخشی مهم از یک اندیشه ی پویا و پایدار است که رگه های آن را باید در بطن حقیقت “truth” یافت. اندیشه ای که برای تبدیل به امر واقع «realize»، و واقعیت یافتن «materialize»، نیازمند گذار از دهلیزهای هزارتوی مبارزه شدید «tussle»، با فساد «corruption»ی است که در مرکزیت «core» خود فساد اخلاقی «degeneration» را داراست و در هسته درونی این مرکزیت دروغ «lie»، قرار دارد. گذار از دهلیزهای هزارتوی این مبارزه در غایی ترین لایه ی درونی حیات اجتماعی ” درونی ترین و اصیل ترین وجه حیات اجتماعی» یعنی موجودیت فرد انسانی با دو نفس “اماره” و ” لوامه” آغاز و به بیرونی ترین وجه حیات اجتماعی انسان در گستره ی ارتباطات جهانی و کیهانی باز می گردد. عبور از این دهلیزهای هزارتوی است که می تواند حسین را و فلسفه حیات حسینی را در پرورش «انسان صالح» بازیافت تا به واقعیت عینی «objectivity»؛ نزدیک شود.