شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / گفتارهای دکترمطهرنیا / مقالات / مقدمه ای بر اتاق شیشه ای و هنر هشتم زندگی در واقعیت موازی

مقدمه ای بر اتاق شیشه ای و هنر هشتم زندگی در واقعیت موازی

این مقاله در Revista de la Universidad del Zulia (ISSN: 0041-8811). در و نزوئلا منتشر خواهد شد. و متن انگلیسی و فارسی آن به زودی در سایت بارگذاری خواهد شد.

مقدمه

نظریه ی دهکده جهانی مک لوهان[۱] و جهان یکدست شده توماس فریدمن [۲]در ادبیات سیاسی و ارتباطات، از شهرت به سزایی برخوردار است. اهمیت رسانه های فراگیر و جهانی که از آن حتا به عنوان «اثر سی ان انی»  یاد می شود، بر هیچ فردی پوشیده نیست. ضمن آن که نظریه ی مارشال مک لوهان، دهکده ی جهانی، را به ذهن متبادر می سازد، بیانگر این نکته است که افکار عمومی جهان خود یک ابر قدرت است و مؤلفه ای بسیار نیرومند در میان عناصرتشکیل دهنده ی قدرت، شکل بخشیدن به باورها، اعتقادات، دیدگاه ها و نگرش های افراد است.

قدرت رسانه ها از نوع نرم و مبتنی بر تعامل و جذب افراد و طرح ایده های موردنظر است به نحوی که با تبلیغات مختلف می توان بسیاری از حقایق را وارونه جلوه داد و موجب بی اعتباری و سلب اعتماد افراد شد. کیسینجر وزیر امور خارجه ی پیشین آمریکا قدرت رسانه ها را برتر از هواپیماهای ب ۵۲ (B52) می داند. نقش هالیوود و رسانه های غرب در گسترش چیرگی و قدرت غرب کمتر از دیگر ابزارهای قدرت نیست. این نقش به حدی فراگیر و در همان حین فشرده ساز نظام بین المللی است که لوهان از اثر آن با تمثیل «دهکده جهانی» یاد می کند. به بیان دیگر بر آن است که رسانه ها و گسترش ارتباطات ناشی از آن است که جهان موجود را با تمام طول و عرض آن، به دهکده ای کوچک تبدیل می نماید.

این در حالی است که با پروای آنچه می توان قابل پیش بینی دانست باید گفت که رسانه های آینده سازنده ی «اتاق شیشه ای»، خواهند بود. اتاقی که در آن «فضای مجازی» به «واقعیت موازی» تبدیل و بازیگری در آن «هنر هشتم »، را به جامعه بشری تقدیم خواهد داشت. در این باند پرپهنای تحولات فناوری های ارتباطی و رسانه ای است که دهکده جهانی لوهان و دنیای یکدست شده فریدمن، دیگر پاسخگو نخواهند بود. این اتاق شیشه ای خواهد بود که جهان آینده ی ما را معنادار و تعریف پذیر خواهد کرد. این در حالی است که با فروریزش بزرگ زبان در عبور از عاملیت های انسانی برای ترجمه زبان های گوناگون به یکدیگر و آستانه حضور سیاهچاله های اطلاعاتی در جهان آینده ی ارتباطی و ارتباطات، ما شاهد ورود بشر به جهانی خواهیم بود که «گوی بلورین» خواهد بود. رسانه های آینده تنها پیام رسان نخواهند بود و این گفته مک لوهان The medium is the message، رسانه خود پیام است؛ دیگر کامل نخواهد بود؛ بلکه رسانه ها معناپرور؛ جامعه ساز و دولت برانگیز خواهند بود. در پرتو همین دگرگونی بزرگ است که مفاهیم نیازمند بازتعریف مفهومی جدید شده؛ خوانش جدیدی از هویت را پی می جویند. در میان همه ی مفاهیم نیازمند به بازنگری، مفهوم قدرت از بالاترین جایگاه برخوردار است. آنچه که مایه ی اصلی دگرگونسازی لایه ی بیرونی تحول قدرت بوده است؛ نه فقط ضعف در ساختار قدرت که بیشتر در عدم درک تغییر و تحول در هویت قدرت است. هویت قدرت در نقطه تشابه بنیادین خود بر مفهوم حرکت آفرینی متکی است (مطهرنیا:۱۳۷۸).

قدرت در استمرار هویتی خویش، و در خط تداوم آن ازمسیر قدرت ساده یا مکانیکی به قدرت پیچیده ارگانیکی و از آن به قدرت شبکه ای پیچیده نقل مکان کرده است. امروز مفهوم قدرت در بستر هم آغوشی قدرت سخت با نرم، در قدرت هوشمند تجلی پیدا نموده است، و با ممزوج شدن با اقناع آفرینی های رسانه ای توان آن را یافته است که در قالبِ شبکه های درهم تنیده ی اجتماعی و فناوری ناشی از گسترش اوترنت در آینده ی نزدیک شکل دهنده به قدرت هوشیارانه، و جامعه ی فراشبکه ای باشد. قدرت در آینده به قدرت هلوگرافیک تمایل پیدا می کند و توان هلوتراپیک بشر را در «جهان قدرت هلوگرافیک» به گونه ای می گستراند که جهان آینده را به رسانه – کشورهای جهانی تبدیل می نماید.

آدمی در دنیای آینده با رسانه هایی روبرو خواهد بود که ابعاد دو بعدی زندگی انسان – مکان و زمان – را به ابعاد چهار یا پنجگانه ای سوق خواهد داد که حیات آدمی را به سمت و سوی یک زندگی مکعب مربعی خواهد راند. رسانه ها از حالت منولوگی یا یک سویه خارج؛ و جهت گیری دیالوگی پیدا خواهند کرد. نه تنها فاصله ها خواهند مرد که مرزهای اختلافات زبانی فرو خواهد ریخت. مرگ فاصله ها و فروریزش دیوارهای اختلاف زبان ها، «فروریزش عظیم[۳] مرزهای زبانی»، ابعاد گوناگونی از خروجی ها و پیامدهای مختلف را به همراه خواهد داشت.

فناوری های نوین ارتباطی باعث شده اند تا افراد جامعه تا حد زیادی حریم خصوصی خود را از دست بدهند. حریم و مرزهای ملی و خصوصی کشورها معنی خود را از دست داده اند و اطلاعات با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی به گوشه و کنار جهان رسوخ کرده و در خصوصی ترین حریم های افراد وارد می شوند.

تحرک در این گستره پرپهنا افزوده می شود. در گذشته افراد جهت استفاده از ابزارهای ارتباطی از محدودیت مکانی برخوردار بودند به این معنی که در یک مکان مشخص و ثابت می توانستند از ابزارهای ارتباطی بهره مند شوند. اما امروزه فناوری های نوین ارتباطی این امکان را فراهم ساخته اند تا افراد از هرجا حتی در حال حرکت و رانندگی ارتباط برقرار می کنند. گوشی های موبایل، لپ تاپ ها و رایانه های جیبی اطلاعات را در حالت ها و مکان های گوناگون در اختیار افراد قرار می دهند.

این فرایند به تمرکز زدایی می انجامد. تمرکز زدایی یکی از پیامدهای تکنولوژی اطلاعات است که بیش از همه مورد اشاره قرار گرفته است. تجلی تمرکز زدایی در موارد بسیاری ازجمله انجام کار از راه دور[۴]، تولید از راه دور[۵]، برگزاری کنفرانس از راه دور[۶]« »، خریداری مایحتاج از راه دور[۷]، و انجام امور بانکی از راه دور « »[۸] قابل مشاهده است.

این همه ی داستان نیست. تمرکززدایی پارادایم وحدت در کثرت، و کثرت در وحدت را با انقلابی دگرگونساز روبرو می سازد. کثرت در وحدت و وحدت در کثرت؛ بر جای آن می نشیند. این بار در باند پرپهنای حیات آدمی این رسانه ها هستند که می توانند هویت های تک سرنشین دانش بنیاد آدمیان را در پرتو رهبری رسانه ای، در خدمت بگیرند.

در ادبیات سیاسی و مدیریتی باید میان سه مفهوم پهلو پدیده ی «رهبری »، «مدیریت » و «ریاست »، تمایز قائل شد. رهبری ناظر بر ارایه ایده های سازنده رو به آینده مطلوب تر است. مدیریت نظارت و کنترل بر فعلیت بخشی به ایده ها را به عهده می گیرد، و ریاست بر آن است که به اجرای ایده ها در بافت های موقعیتی گوناگون و کاربرد صحیح توانمندی های در اختیار، بپردازد.

با توجه به جایگاه رسانه در امروز و تحلیل روندها و پیشران های موجود می توان دریافت که رسانه ها با جهت گیری های کنونی تمایل به رهبری همه جانبه حیات بشری در لایه های گوناگون زندگی را دنبال خواهند کرد. دولت ها به روسای اجرایی رسانه ها تبدیل خواهند شد و به جای رهبری رسانه ها توسط آن ها، این رسانه ها خواهند بود که رهبری نیروهای اجتماعی را به عهده گرفته، و مدیریت سیاسی را از طریق رهبری اجتماعی اعمال؛ و جهت گیری های اجرایی آن را توسط دولت ها، در مقام سمبل وحدت سیاسی مدیریت خواهند کرد.

در اینجا و در نخستین سطور بررسی این دیدگاه باید اذعان دارد که برداشت کنونی از رسانه؛ تا حدودی برداشت محدود و معطوف به ابزار رسانه ای تا هویت رسانه است. رسانه در این جا تنها به معنای فناوری های رسانه ای نیست همان گونه که نمی توان ارتش و نیروهای مسلح را در ابزار نظامی محدود کرد؛ به همین گونه رسانه را نیز نمی توان در سخت افزار های رسانه یی محدود ساخت. رسانه در این جا یک سامانه و سازمان معنادار و معنا آفرین است نه مجموعه ای از ابزارهای ارتباطی. همین نگاه محدود به رسانه ها است که ما را در گام های نخست تحلیل از رسانه ها به تزلزل وامی دارد. در بسیاری از زمان ها این ادراک درونی را داریم؛ اما، در نهایت بسیار راحت آن را فراموش می کنیم.

 

[۱] Marshal McLuhan۲۱ ژوئیه ۱۹۱۱–۳۱ دسامبر ۱۹۸۱، استاد مرکز مطالعات رسانه‌ای تورنتو، و مطرح‌کنندهٔ مفهوم «دهکدهٔ جهانی»[Global Village] و جملهٔ معروف «رسانه خود پیام است»[The medium is the message.] بود. او از نظر توجه به فناوری‌های ارتباطی، جزو چهره‌های پیشتاز در این قلمرو به حساب می‌آید. طبقه‌بندی رسانه‌ها به سرد و گرم نیز از کارهای اوست. او به تلویزیون صفت «غول خجالتی»، و به رادیو صفت «طبل قبیله‌ای» داد.

[۲] «جهان مسطح است: تاریخچه مختصری از قرن بیست و یکم»، نام کتابی پر فروش از توماس ال. فریدمن Thomas Friedman است که در آن به تجزیه و تحلیل جهانی سازی در قرن بیست و یکم می‌پردازد. این کتاب در سال ۲۰۰۵ منشر شد و با اقبال بالایی روبرو گشت.

[۳] سرنوشت عالم در حقیقت بستگی به عددی دارد که در علم کیهان‌شناسی به آن چگالی بحرانی گفته می‌شود. چگالی بحرانی در واقع نشان دهنده مقدار جرمی است که می‌بایست در جهان موجود باشد تا انبساط متوقف و به انقباض تبدیل شود.  به این فرایند فروریزش بزرگ یا بیگ کرانچ “Big Crunch” می‌گویند.فرورویزش بزرگ مرزهای زبانی یا « Big Crunch language barriers»، اصطلاحی است نویسنده در توضیح از بین رفتن مرزهای اختلاف زبانی میان جماعت ها و ملیت های گوناگون به وسیله فناوری های جدید ارتباطی به کار برده است.

[۴] Tele working

[۵] Teleproducing

[۶] Tele conferencing

[۷] Tele shopping

[۸][۸] Tele banking