شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / گفتارهای دکترمطهرنیا / آینده پژوهی / تئوری های ششگانه در گستره ی شکل دهی به آینده رسانه ها

تئوری های ششگانه در گستره ی شکل دهی به آینده رسانه ها

در پرتو خردورزی انتقادی می توان به تئوری پردازی های ترکیبی دست یازید و به تئوری به مثابه واقعیتی فراتئوریک نگاه نمود. بر اساس بند های ۷ ،۸ ،و ۹ ویژگی های خردورزی انتقادی به عنوان یک مکتب شناختی در پردازش تئوری های علمی می توانیم برای باز پرورش و دوباره ساخت آینده رسانه ها در پرتو آینده اندیشی باریخی، یا اقدام تاریخی، وارد عمل شویم.

برای دریافت و خواندن ادامه این مطلب کلیک کنید.