شنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۷
خانه / درباره ما

درباره ما

اندیشکده مجازی سیمرغ باریخ، یکی از مجموعه فعالیت های برنامه ریزی شده برای فعال نمودن شرکت آینده پژوهی «رهیافت آینده دانش»، (راد)، است که تلاش دارد دردو حوزه آینده پژوهی علمی – نظری و آینده پژوهی کاربردی – عملی در ساحت های گوناگون فعال و به عنوان یک مجموعه علمی – پژوهشی در مقام مشاوره به افراد، شرکت ها، سازمان ها، و … در زمینه آینده پزوهی اقدام و به تربیت نیروی انسانی علاقمند در این حوزه همت گمارد.
آینده اندیشی در دو ساحت گسترده ناظر بر :
١- تلاش در دانش، فهم، ادراک و کسترش دانایی نسبت به آینده های محتمل، ممکن، و مطلوب و مرجح است. در اینجا غلظت اراده معطوف به نظر مانند دانش های بی شماری که پروای اندیشه ورزی و ادراک ذهنی دارند؛ در آینده اندیشی برتری پیدا می کند.
٢- تلاش در ساختن آینده خویش؛ مسئولیت پذیری، و شجاعت نوع انسانی در برایر سرنوشت خویش؛ بخش دیگری از رسالت آینده اندیشی است. این جهت گیری نه معطوف به نظر که معطوف به اقدام است، آینده پژوهی علمی و آینده پژوهی کاربردی دو ساحت معنادار در مطالعات آینده ها یا باریخ-شناسی است.